Informacje O Krakowie
Strona główna
Urząd miasta w Krakowie
Sądy w Krakowie
Prokuratura w Krakowie
Policja w Krakowie
Przychodnie w Krakowie
Szpitale w Krakowie
Kraków Urząd Miejski

Kraków - Urząd Miasta, Urząd gminy, Urzad stanu cywilnego w Krakowie

kraków Urząd Miejski

Urząd miejski w Krakowie, także urząd miasta Krakowa, urząd gminy Kraków, – jest jednostką organizacyjną gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi, prezydentowi miasta Krakowa w zakresie realizacji uchwał rady gminy, rady miejskiej, rady miasta i zadań gminy, miasta określonych przepisami prawa polskiego.

W skład urzędu miejskiego w Krakowie wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

Witamy na mojej stronie „Informacje teleadresowe urzedów miasta w Krakowie, powiecie krakowskim, województwie małopolskim”.

Urząd Miasta Biuro ds. Ochrony Zdrowia w Krakowie

Adres: al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków numer telefonu 12 616 94 96 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Biuro Funduszy Europejskich w Krakowie

Adres: Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 19 57 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Biuro Infrastruktury Miasta w Krakowie

Adres: os. Zgody 2, Kraków numer telefonu 12 616 88 18 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Biuro Kontroli Wewnętrznej w Krakowie

Adres: ulica Bracka 10, Kraków numer telefonu 12 616 19 36 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Biuro Marketingu Turystycznego Miasta w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 60 52 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie

Adres: ulica Sarego 4, Kraków numer telefonu 12 616 85 26 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Biuro Współpracy Zagranicznej w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 15 21 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Krakowa w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 12 07 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Architektury i Urbanistyki w Krakowie

Rynek Podgórski 1, Kraków numer telefonu 12 616 80 34 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

os. Zgody 2, Kraków numer telefonu 12 616 89 54 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Budżetu Miasta w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 15 49 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Edukacji w Krakowie

Adres: ulica Stachowicza 18, Kraków numer telefonu 12 616 52 00 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Krakowie

al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków numer telefonu 12 616 93 62 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Finansowy w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 13 18 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Geodezji w Krakowie

Adres: ulica Grunwaldzka 8, Kraków numer telefonu 12 616 96 21 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Informatyki w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 12 45 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Inwestycji w Krakowie

Adres: ulica Wielopole 17 a, Kraków numer telefonu 12 616 84 14 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Kształtowania Środowiska w Krakowie

os. Zgody 2, Kraków numer telefonu 12 616 88 93 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 11, Kraków numer telefonu 12 616 19 22 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Mieszkalnictwa w Krakowie

Adres: ulica Wielopole 17 a, Kraków numer telefonu 12 616 82 41 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Obsługi Urzędu w Krakowie

Adres: plac Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 15 02 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Organizacji i Nadzoru w Krakowie

pl. Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 12 11 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Podatków i Opłat w Krakowie

al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków numer telefonu 12 616 92 16 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Skarbu Miasta w Krakowie

Adres: ul. Kasprowicza 29, Kraków numer telefonu 12 616 98 44 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych w Krakowie

aleja Powstania Warszawskiego 10, Kraków numer telefonu 12 616 96 11 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Spraw Administracyjnych w Krakowie

aleja Powstania Warszawskiego 10, Kraków tel. 12 616 93 20 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Strategii i Rozwoju Miasta w Krakowie

pl. Wszystkich Świętych 3 /4, Kraków numer telefonu 12 616 15 48 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Miasta Wydział Świadczeń Socjalnych w Krakowie

Adres: ul. Stachowicza 18, Kraków tel. 12 616 50 23 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Stanu Cywilnego w Krakowie

Adres: ul. Lubelska 27, Kraków tel. 12 616 55 15 Branża: Urzędy Miast i GminUrząd Stanu Cywilnego w Krakowie

os. Zgody 2, Kraków tel. 12 616 88 59 Branża: Urzędy Miast i Gmin