Informacje O Krakowie
Strona główna
Urząd miasta w Krakowie
Sądy w Krakowie
Prokuratura w Krakowie
Policja w Krakowie
Przychodnie w Krakowie
Szpitale w Krakowie
Kraków szpital

Kraków – Szpital specjalistyczny, uniwersytecki oraz wojewódzki szpital w Krakowie

kraków szpital

Szpitale w Krakowie są to najlepsze jak i najważniejsze jednostki organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej. W Krakowskim szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem Krakowskich szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze. Przy Krakowskich szpitalach są ulokowane także przychodnie ambulatoryjne i zakłady diagnostyczne. W Krakowskim szpitalu Krakowianie otrzymuje całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską na najwyższym poziomie w Polsce.

Witamy na mojej stronie „Informacje teleadresowe Szpitali, specjalistyczny, uniwersytecki oraz wojewódzkich w Krakowie, w powiecie krakowskim, województwie małopolskim”.

Boni Fraters Cracoviensis Sp. z o.o Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

adres ulica Trynitarska 11, Kraków numer telefonu 12 379 71 00 Branża: Szpitale, kliniki - prywatne"CenterMed" Szpital i Przychodnia w Krakowie

adres ulica św. Łazarza 14, Kraków numer telefonu 12 370 82 00 Branża: Lekarze - przychodnie prywatne, spółdzielnie5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

adres ulica Wrocławska 1 -3, Kraków numer telefonu 12 630 83 24 Branża: Szpitale - publiczneCentrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

adres ulica Garncarska 11, Kraków numer telefonu 12 422 99 00 Branża: Szpitale - publiczneKrakowskie Centrum Rehabilitacji w Krakowie

al. Modrzewiowa 22, Kraków numer telefonu 12 428 73 00 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 20 00 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 35 01 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II II Oddział Chorób Płuc w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 23 79 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II I Oddział Chorób Płuc w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 34 70 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 33 03 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 20 51 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Chemioterapii w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 34 52 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 20 28 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 23 23 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Kliniczny Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 30 75 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 22 18 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 22 87 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Kliniczny Elektrokardiologii w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 23 81 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 20 13 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 33 33 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Ośrodek Rehabilitacji i Medycyny Rodzinnej z Pododdziałem Rehabilitacji w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 23 64 Branża: Szpitale - publiczneKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii z Pododdziałem Wirusowego Zapalenia Wątroby w Krakowie

adres ulica Prądnicka 80, Kraków numer telefonu 12 614 22 81 Branża: Szpitale - publiczneMałopolskie Centrum Reumatologii Immunologii i Rehabilitacji w Krakowie

al. Focha 33, Kraków numer telefonu 12 687 64 20 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie

adres ulica Prądnicka 35 -37, Kraków numer telefonu 12 416 22 66 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie

adres ulica Babińskiego 29, Kraków numer telefonu 12 652 43 47 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

adres ulica Skarbowa 4, Kraków numer telefonu 12 687 62 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie

os. Na Skarpie 66, Kraków numer telefonu 12 644 01 44 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki w Krakowie

adres ulica Kopernika 36, Kraków numer telefonu 12 424 70 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Krakowie

adres ulica Kopernika 21, Kraków numer telefonu 12 424 82 01 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 17, Kraków numer telefonu 12 424 71 70 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 17, Kraków numer telefonu 12 424 73 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych w Krakowie

adres ulica Śniadeckich 5, Kraków numer telefonu 12 424 73 40 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii w Krakowie

adres ulica Skawińska 8, Kraków numer telefonu 12 430 52 66 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Endoskopowej w Krakowie

adres ulica Kopernika 21, Kraków numer telefonu 12 424 82 01 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Krakowie

adres ulica Kopernika 40, Kraków numer telefonu 12 424 80 07 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych w Krakowie

adres ulica Kopernika 15, Kraków numer telefonu 12 424 83 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w Krakowie

adres ulica Śniadeckich 10, Kraków numer telefonu 12 424 88 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Dermatologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 19 a, Kraków numer telefonu 12 424 74 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 17, Kraków numer telefonu 12 424 75 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej w Krakowie

adres ulica Kopernika 23, Kraków numer telefonu 12 424 85 70 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Onkologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 23, Kraków numer telefonu 12 424 85 60 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 17, Kraków numer telefonu 12 424 76 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych w Krakowie

adres ulica Kopernika 21, Kraków numer telefonu 12 424 82 01 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Nefrologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 15 c, Kraków numer telefonu 12 424 76 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 23, Kraków numer telefonu 12 424 85 55 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii w Krakowie

adres ulica Botaniczna 3, Kraków numer telefonu 12 424 86 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej w Krakowie

adres ulica Kopernika 38, Kraków numer telefonu 12 424 75 40 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii w Krakowie

adres ulica Śniadeckich 10, Kraków numer telefonu 12 424 88 58 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii w Krakowie

adres ulica Śniadeckich 2, Kraków numer telefonu 12 424 79 00 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Krakowie

adres ulica Kopernika 23, Kraków numer telefonu 12 424 84 12 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

adres ulica Kopernika 21 a, Kraków numer telefonu 12 424 87 06 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie

adres ulica Kopernika 21 a, Kraków numer telefonu 12 424 87 40 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii w Krakowie

adres ulica Skawińska 8, Kraków numer telefonu 12 430 52 66 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Kliniki Urologii w Krakowie

adres ulica Grzegórzecka 18, Kraków numer telefonu 12 424 79 51 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Leczenia Bólu Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej w Krakowie

adres ulica Śniadeckich 10, Kraków numer telefonu 12 424 88 82 Branża: Szpitale - publiczneSzpital Uniwersytecki Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Krakowie

adres ulica Botaniczna 3, Kraków numer telefonu 12 424 86 60 Branża: Szpitale - publiczneUniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie w Krakowie

adres ulica Montelupich 4, Kraków numer telefonu 12 424 55 55 Branża: Szpitale - publiczneUniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

adres ulica Wielicka 265, Kraków numer telefonu 12 658 20 11 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

adres ulica Strzelecka 2, Kraków numer telefonu 12 421 13 44 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

adres ulica Dożynkowa 61, Kraków numer telefonu 12 415 64 44 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 85 89 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Chemioterapii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 86 34 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Chirurgii Ogólnej w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 84 56 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 88 36 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Chorób Wewnętrznych w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 86 56 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Dermatologii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 87 67 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 86 86 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 84 20 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Kardiologii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 87 75 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 82 91 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Nefrologii i Dializoterapii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 85 65 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Neonatologii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 85 90 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Neurologii i Udarów Mózgu w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 87 78 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Okulistyki w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 83 32 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 83 16 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Otolaryngologii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 86 82 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Psychiatrii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 87 83 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Ratunkowy w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 86 80 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Rehabilitacji w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 85 19 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Toksykologii i Chorób Środowiskowych w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków telefon 12 646 84 04 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Urazów Wielonarządowych Ortopedii i Neuroortopedii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków numer telefonu 12 646 85 42 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Oddział Urologii w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków telefon 12 646 87 64 Branża: Szpitale - publiczneWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Pododdział Detoksykacji w Krakowie

os. Złotej Jesieni 1, Kraków telefon 12 646 83 80 Branża: Szpitale - publiczneZakład Angiologii CMUJ w Krakowie

adres ul. Śniadeckich 10, Kraków tel. 12 430 52 66 Branża: Szpitale - publiczneZakład Immunochemii Klinicznej (CMUJ) w Krakowie

adres ul. Skawińska 8, Kraków tel. 12 430 52 66 Branża: Szpitale - publiczneZakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

adres uli. Kronikarza Galla 25, Kraków tel. 12 615 17 34 Branża: Szpitale - publiczne